Vragenlijst

De gemiddelde duurtijd van één interview bedroeg 43 minuten, en is gelijk gebleven ten opzichte van de editie 2012. De logo’s van de perstitels werden via het CAPI-scherm getoond.