Methodologie

Voor een gedetailleerde beschrijving van
de methodologie, klik hier (.pdf)

Universum

De respondenten zijn allen bedrijfsleiders en kaderleden van Belgische bedrijven.

Sinds de studie 2002 hanteert men een nieuwe selectieprocedure die het statuut “hoger kader” van de ondervraagde persoon beter omschrijft. Voor elke grootte-orde van bedrijf (in functie van het aantal werknemers) wordt - aan de hand van een universeel organogram - bepaald welke hiërarchische niveau’s worden beschouwd als deze waarop kaderleden actief zijn. De belangrijkste discrimenerende kenmerken voor een kaderlid zijn : personeelsbevoegdheid, budgetverantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de aankoop van goederen en diensten voor het bedrijf.

Op basis van de gegevens uit de universumstudie 2006-2007 bij bedrijven van 10 tot 499 werknemers, de uit 2002 daterende universumstudie bij bedrijven van 500 werknemers en meer en de meest recente RSZ statistieken over de evolutie van het aantal werknemers (2de kwartaal 2014), werd het universum van de kaderledenstudie 2015 vastgelegd op 191.633 kaderleden.

 

Steekproef

De steekproef bestaat uit privé-ondernemingen (+ geprivatiseerde overheidsbedrijven 500+), zonder de Nace-sectoren 0 (landbouw en visserij) en 8 (onderwijs en gezondheidszorg), en eveneens zonder de media- en communicatiebedrijven.

De steekproef is disproportioneel samengesteld naar het aantal werknemers, om ervoor te zorgen dat ook in de grote bedrijven (500+) voldoende observaties zouden gebeuren.

Voor de berekening van het universum van de kaderleden werd een update gemaakt op basis van de RSZ-cijfers. De steekproef van bedrijven gebeurde op basis van de bestanden van Belfirst.

 

Verzameling van de data

Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode februari tot december 2014, met uitzondering van de maanden juli en augustus.
In totaal werden 1 250 interviews afgenomen via face-to-face-interviews (CAPI).

 

Vragenlijst

Vragenlijst.pdf
De gemiddelde duurtijd van één interview bedroeg 43 minuten, en is gelijk gebleven ten opzichte van de editie 2012. De logo’s van de perstitels werden via het CAPI-scherm getoond.Correctie van de steekproef

Voor de correctie van de steekproef worden 3 criteria gehanteerd: Nace-sectoren, Nielsen-zones en de grootte van het bedrijf. Deze factoren worden telkens per 2 gecombineerd :

  • Nace (5) x Nielsen (5)
  • Nielsen (5) x Grootte (7)
  • Nace (5) x Grootte (7)

Het eindresultaat is een herwogen steekproef die een quasi-perfecte representatie geeft van het universum 'kaderleden en bedrijfsleiders'.