Historiek
Kaderleden en bedrijfsleiders. Een belangrijke maar moeilijk in kaart te brengen doelgroep.

Voor het ontstaan van de Kaderledenstudie was er op de Belgische markt geen enkele studie beschikbaar die kaderleden en bedrijfsleiders op betrouwbare wijze in kaart bracht. Vragen als ‘Wie zijn de Belgische kaderleden en bedrijfsleiders?’, ‘Wat lezen ze?’, ‘Hoe ver reikt hun beslissingsbevoegdheid?’ bleven dan ook onbeantwoord. Om daar verandering in te brengen, bundelden enkele uitgevers en regies hun krachten en ontwikkelden de ‘Kaderledenstudie / Etude Cadres & Dirigeants’: een studie specifiek gericht op de beslissingsnemers in de bedrijfswereld.

De eerste editie zag het levenslicht in 1981. Sindsdien verschijnt de Kaderledenstudie om de twee jaar. Een nieuwe editie is echter niet zomaar een kopie van de vorige: elke editie wordt voorafgegaan door een grondige bezinning over de meest betrouwbare aanpak. Waar nodig wordt de methodologie bijgestuurd en verfijnd, rekening houdend met de behoeften en feedback van de gebruikers, de ervaringen uit het buitenland en methodologische discussies in het mediaonderzoek. Zo werd in opeenvolgende studies onder andere het universum van kaderleden en bedrijfsleiders scherper afgelijnd: wat wordt onder ‘kaderlid’ verstaan, hoeveel kaderleden zijn er in België en hoe zijn deze verdeeld over verschillende bedrijfstypes. Het antwoord op deze vragen is immers van cruciaal belang om een representatieve steekproef te kunnen opstellen. Daarnaast werd ook gezocht naar de meest betrouwbare methode voor de rekrutering van de kaderleden, werd de dataverzameling geoptimaliseerd en werd er aan de vragenlijst gesleuteld.

Dankzij de blijvende inspanningen van de verschillende regies en uitgevers en de inzet van TNS Media is de ‘Kaderledenstudie/ Etude Cadres & Dirigeants’ uitgegroeid tot de referentiestudie voor zakelijke mediaplanning.